หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว6262 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (ดู : 4)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6261 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ (ดู : 4)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6246 ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) (ดู : 16)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6244 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด (ดู : 13)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6243 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 (ดู : 13)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6240 โครงการ/กิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืองานที่จัดต่อเนื่องประจำหรืองานที่จัดขึ้นมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง (ดู : 15)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6242 โครงการ/กิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืองานที่จัดต่อเนื่องประจำหรืองานที่จัดขึ้นมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง (ดู : 13)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.4/ว6236 การควบคุมการขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (ดู : 17)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6216 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2566 (ดู : 29)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.4/ว6213 การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6184 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 (ดู : 10)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.2/20942 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 108กลับต้นสังกัด (ดู : 7)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6183 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 10)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/20945 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6182 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ดู : 10)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/20910 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 6)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6181 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ดู : 13)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6212 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่อปท. งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6210 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ดู : 9)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/20916 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6217 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (ดู : 8)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6215 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 9)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/20943 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (ดู : 6)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/20941 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 4)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6211 ขอหารือการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของเทศบาลตำบลสำนักท้อน และเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ดู : 10)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6209 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 19)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6208 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 (ดู : 11)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6195 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 (ดู : 16)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6192 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 24)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6188 ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 17)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6187 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 (ดู : 11)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6186 ขอส่งเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดู : 9)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6185 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 (ดู : 17)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6180 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (ดู : 13)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6179 การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6168 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ดู : 16)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6156 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6147 ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ดู : 12)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6146 การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) (ดู : 6)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6137 แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (ดู : 10)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.4/ว6153 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล (ดู : 28)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6155 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะ และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 33)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6140 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. (ดู : 16)  [ 28 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6134 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม (ดู : 14)  [ 28 พ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/20676 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 15)  [ 28 พ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 253
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 598,688 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10