หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านนา
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านนา
ส่งเสริมการศึกษา
ในชุมชนบ้านนา
ส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนบ้านนา
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านนา
" คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน
พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม
เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน "
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
1
2
3
4
5
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ทต.บ้านนา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านนา
www.banna-klaeng.go.th
เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนต่อไป
 
ติดต่อ
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
 
นายสมคิด ปะสิ่งชอบ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
 
 
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 

กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
   
   
   
   
  ข่าวสารและข้อมูล
ในชุมชนบ้านนา
เพื่อความโปร่งใสและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนบ้านนา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยว [ 27 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 13 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแ [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 216 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายเย็นเซ-หนองปลาไหล [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 331 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสำนักงาน [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 402 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสำนักงาน [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 332 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำน [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 15 แรง 3 เฟส จำ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ป [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 55 รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]

     
 
 
 
 
 

กิจการสภา

วีดิทัศน์


-กิจการสภา- [ 22 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 279 
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
รย 0023.6/ว1046 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 4)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.6/ว87 รายงานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด และการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด (ดู : 7)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.3/1018 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ครั้งที่1/67(ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) (ดู : 48)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.6/ว1031 การดำเนินงานคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพและติดตามผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดู : 14)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.6/ว1030 การเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 14)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.6/ว1029 การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 16)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.6/ว1032 การดำเนินโครงการรายการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผน ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ดู : 11)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว1020 สำรวจและส่งข้อมูลที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (ดู : 16)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว1019 ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้ (ดู : 13)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว3654 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67) (ดู : 6)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว1015 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 11)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.6/ว1014 การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (ดู : 14)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว1009 โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ของ อปท. (ดู : 21)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.6/ว1010 รายงานประจำปี 2566 กรมควบคุมโรค กองงานคณะการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 14)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.6/ว1011 การโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (ดู : 18)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว1007 การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 19)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.2/ว1008 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ดู : 24)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
รย0023.4/ว1001 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.4/ว3575 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 8)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
รย 0023.3/ว989 รายงานแบบตรวจลงหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 
 
ทต.บ้านนา อบรมกรรมการชุมชน ตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านนา โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านนา โครงการส่งเสริมการปลอดยาสูบในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านนา โครงการส่งเสริมการปลอดยาสูบในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 👉นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน 👉เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน👈 🎯แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์🎯 ✅เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 🎯 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 🎯 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคว [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคว [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
กระดานสนทนา
 
 
ร้องเรียนการเผาขยะ (22 ก.พ. 2567)    อ่าน 261  ตอบ 2  
น้ำประปา หรือน้ำคลอง เงินก็เสียนะ (6 ม.ค. 2567)    อ่าน 28  ตอบ 0  
ย่อมาจาก (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 151  ตอบ 1  
จะขออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ค่ะ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 281  ตอบ 1  
สอบถามการย้ายเสาไฟฟ้า (10 มี.ค. 2565)    อ่าน 311  ตอบ 1  
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 


อยต.ห้วยยาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ ขนาด ๒ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ส [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กง 257 ระยอง (สำน [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.บ้านนา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำน [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0056 (สำนักปลัดเ [ 21 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ห้วยยาง ด้ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ห้วยยาง ด้ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ห้วยยาง ด้ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง จ้างเหมาเช่าชุดและแต่งหน้าทำผม เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ห้วยยาง ด้ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง ซื้อชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันแข่งขันกีฬาตำบล [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง จ้างเหมาชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้า เพื่อร่วมในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0030 กองคลัง โ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อยต.ห้วยยาง จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายพระอภัยมณี หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 15 แรง 3 เฟส จำ [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาติดตั้งราวจับสแตนเลส บริเวณบันไดทางขึ้นหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคว [ 19 ก.พ. 2567 ]


ทต.บ้านนา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน [ 16 ก.พ. 2567 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ป [ 16 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
ช่างสั้น มีดกรีดยางบ้านทุ่งเค็ด
วัดอู่ทอง
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-949-8519
 
 
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
   
 
 
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
   
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
โทร 1567
   
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
   
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 5,150,064 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
ทต.บ้านนา

facebook
ทต.บ้านนา
ทต.บ้านนา

แอปพลิเคชั่น ThaiD
Download on the
google play
 
CLICK
แอปพลิเคชั่น ThaiD
Download on the
app store
 
CLICK