หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านนา
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านนา
ส่งเสริมการศึกษา
ในชุมชนบ้านนา
ส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนบ้านนา
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านนา
" คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน
พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม
เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน "
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
1
2
3
4
5
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ทต.บ้านนา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านนา
www.banna-klaeng.go.th
เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนต่อไป
 
ติดต่อ
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
 
นายสมคิด ปะสิ่งชอบ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
 
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 

กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
   
   
   
   
  ข่าวสารและข้อมูล
ในชุมชนบ้านนา
เพื่อความโปร่งใสและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนบ้านนา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยว [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยว [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแ [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายเย็นเซ-หนองปลาไหล [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 136 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสำนักงาน [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 94 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสำนักงาน [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 131 
 


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงหิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2 [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลำบิด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา เดือนกุมภาพันธ์ [ 25 ม.ค. 2566 ]

     
 
 
 
 
 

กิจการสภา

วีดิทัศน์


-กิจการสภา- [ 22 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
 
รย 0023.4/ว507 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 3)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/1704 บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28 (ดู : 14)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.5/1698 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 19)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.2/ว45 สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 (ดู : 30)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.1/ว459 ขอส่งข้อสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 21)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว496 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40 (ดู : 19)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว495 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 (ดู : 15)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว494 รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก) (ดู : 17)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.5/ว488 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 17)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว486 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 (ดู : 16)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว487 สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบบูรณาการ (ดู : 13)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว485 ข้อมูลประกอบการพัฒนาการจัดการบริการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 21)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว 475 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว483 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 16)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว480 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) (ดู : 20)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว478 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค1)รุ่นที่3/66 (ดู : 35)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/ว1616 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 16)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.2/ว471 สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ดู : 3)  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.4/ว470 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 5)  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
รย 0023.3/1571 ชี้แจงกรณีงบประมาณอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ดู : 9)  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
 
 
ทต.ทุ่งควายกิน รย0023.3/ว478 👑สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแกลง 🎭เชิญชวนข้าราชการ เจ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.ทุ่งควายกิน มท55310-23/620 💦การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์💦 ☔️จัดโครงการ ติดมิเตอร์ใหม [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
ทต.ทุ่งควายกิน รย0023.4/ว384 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปี พ.ศ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควาย [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎪 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 136 
ทต.ทุ่งควายกิน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎪 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 132 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 116 
ทต.ทุ่งควายกิน ✅ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ทต.ทุ่งควายกิน ✅ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิ [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคว [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
ทต.ทุ่งควายกิน ✅ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 102 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
ทต.ทุ่งควายกิน พณ0701/245 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการย [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
กระดานสนทนา
 
 
ร้องเรียนการเผาขยะ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 95  ตอบ 1  
จะขออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ค่ะ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 108  ตอบ 1  
สอบถามการย้ายเสาไฟฟ้า (10 มี.ค. 2565)    อ่าน 125  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.พ. 2565)    อ่าน 191  ตอบ 0  
ขอให้ตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ยบริเวณหมู่ที่ 4 (4 พ.ย. 2564)    อ่าน 188  ตอบ 1  
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางสาธารณะถนนสุขุมวิท แยกไฟแดงเขาดิน (ฝั่งโรงโ [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและเปลี่ยนหลอดไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลทุ [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงหิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2 [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลำบิด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา เดือนกุมภาพันธ์ [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างซ่อมแซมสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเ [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จำนวน 54 [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลทุ [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน กง 4100 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผข 6823 ระยอง [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
ช่างสั้น มีดกรีดยางบ้านทุ่งเค็ด
วัดอู่ทอง
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 038-672-557
 
 
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
   
 
 
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
   
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
โทร 1567
   
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
   
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 1,887,638 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
ทต.บ้านนา

facebook
ทต.บ้านนา
ทต.บ้านนา