หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
LPA ปี พ.ศ.2565
หน่วยที่ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
131. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
2. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
3. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
5. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
132. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ข้อ URL คำอธิบาย
1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA
2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
4. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์
5. มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยที่ 3 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
133. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้จากหน่วยงานต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
ข้อ URL คำอธิบาย
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติในปี พ.ศ. 2561 – 2564 จากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กรภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ
134. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
135. ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. บันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA
136. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ URL คำอธิบาย
1. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลคะแนน ITA
3. นำลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)  
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 5,336,950 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10