ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 4 )
5.63%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
1.41%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 6 )
8.45%
น้ำประปา ( 60 )
84.51%