ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 4 )
6.06%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
1.52%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 6 )
9.09%
น้ำประปา ( 55 )
83.33%