หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านนา
“คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน
พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม
เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน”
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
กลยุทธ์
  กลยุทธ์สนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  กลยุทธ์สนับสนุนการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
  กลยุทธ์การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรม นันทนาการ
  กลยุทธ์การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ในตำบล
  กลยุทธ์สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
  กลยุทธ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
  กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  กลยุทธ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
กลยุทธ์
  กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และ
ท่อระบายน้ำ
  กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านไฟฟ้าส่องทาง
สาธารณะและพัฒนาระบบการจราจร
  กลยุทธ์ก่อสร้าง ขยายเขต ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน
และปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
กลยุทธ์
  กลยุทธ์จัดหาแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา
  กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
และการประมง
  กลยุทธ์ขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ เพื่อลดและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
กลยุทธ์
  กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และรายได้
ของเทศบาลตำบล
  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล
และกฎหมายของอปท.
  กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ทำการเทศบาลตำบล
และปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กลยุทธ์จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ
  กลยุทธ์การจัดการและบำบัดน้ำเสียจากชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
ตำบลบ้านนาให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
กลยุทธ์
  กลยุทธ์ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
  กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
  กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการศึกษา และอัตลักษณ์
  กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
เทศบาลตำบลบ้านนา
เทศบาลตำบลบ้านนา พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 5,336,962 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10